Elektronik blok -- OK1MSI

HAM radio a elektronika

Tlačítkové ovládání směru otáčení stejnosměrného motoru

Směr otáčení u stejnosměrného motorku je jednoduché ovládat. Stačí k tomu přepínač s aretací. V článku je ale obvod, jenž je ovládaný pomocí tlačítek.

Obvod využívá pro ovládání směru otáčení logické hradlo a přepínací relé. Je napájen napětím =12V  s proudovým odběrem 75 mA.

Schéma přepínače směru DC motůrku

Směr otáčení indikují žlutá LED3 a zelená LED2. Na výstupu relé může být až 7A. Pro ovládání směru otáčení jsou použity na desce dva tlačítkové spínače. Červená LED1 indikuje, že je obvod „pod proudem“ a je možné motor ovládat.

Řízení relé je zapojeno s ochrannou diodou D1. Pro snadné připojení zařízení a napájení jsou použity šroubovací konektory CON1 – CON3.

Obvod funguje tak, že po připojení napájecího napětí na CON1 se roztočí motorek směrem, do kterého je relé přepnuto (napájení ovládacího obvodu přivedené na CON3 může být stejné jako to, na CON1).

LED2 nebo LED3 indikují směr otáčení motorku, pokud chci směr změnit, stiskni příslušné tlačítko. Dojde ke změně směru otáčení motorku, který je připojen na CON2.

Je vhodné napájecí napětí pro motorek, přivedené na CON1, i napájecí napětí obvodu na CON3 oddělit od napáječe ještě minimálně jedním spínačem. Lepší bude použití dvou spínačů, jeden pro ovládání motorku (jeho vypnutí/zapnutí, aby se natvrdo neměnil směr otáčejícího se motorku) a druhý pro možnost vypnutí/zapnutí samotného ovládacího obvodu.

soupis součástek -- přepínač DC motoru

značkahodnotapoznámka
R1, R2, R31k0,25W rezistor
R4, R5, R64k70,25W rezistor
R7, R8100k0,25W rezistor
C10,1uFkeramický
C210uF50V (63V) - elektrolytický
LED15mm červená
LED25mm zelená
LED35mm žlutá
D11N4007
T1, T2, T3BC547NPN tranzistor
IO14001logické hradlo
Sp1, Sp2spínačtlačítkový spínač s aretací
Rel112V relépřepínací relé
Con1, Con2, Con3konektoršroubovací konektory
ok1msi