Elektronik blok -- OK1MSI

HAM radio a elektronika

Tester tranzistorových konektorů — E – B – C

U neznámého tranzistoru může být někdy problém určit, který konektor je který. Klasické tranzistory mají 3 výstupy – Emitor, Bázi a Kolektor. Níže je schéma obvodu, který umí konektory určit. Navíc jako bonus určí i typ tranistoru, tedy jestli je NPN nebo PNP.

Znalost konektorů je při práci s tranzistory důležitá. Při nesprávném zapojení nebude obvod vůbec fungovat a při extrémní smůle se tranzistor dokonce zničí.

Tady je schéma testeru, který je napájen 9V baterií.

Schéma testeru tranzistorů

Obvod IO1 zde funguje jako takový oscilátor generující testovací signál, který má frekvenci asi 350Hz. Signál prochází skrze LED do testovaného tranzistoru. Tvar signálu z oscilátoru umožňuje rozsvícení buď jedné, druhé nebo obou LED v závislosti na testované součástce.

Signál tekoucí do testovaného tranzistoru rozsvítí červenou LED a naopak signál, který teče ven z testovaného tranzistoru, rozsvítí zelenou LED. Takže z toho lze odvodit jak umístění Báze, tak i polaritu tranzistoru.

Pokud měříš výkonové tranzistory s nízkým ziskem, sepni tlačítko Tl2. Tím se zapne průchod měřícího signálu přes IO2 a rezistory R7, R8 a R9, které jsou paralelně k rezistorům R4, R5 a R6.

Postup testu tranzistoru je následovný:

   1. Nejprve připojím tranzistor libovolně ke zdířkám Zd1, Zd2 a Zd3 (možné je použít i krokosvorky).
   2. Sepnu spínače S1, S2, S3.
   3. Dále sepnu tlačítko Tl1.
    1. Pokud je tranzistor v pořádku, bude postup takovýto. U dvou konektorů se rozsvítí obě LED, a u jednoho konektoru se rozsvítí pouze jedna LED.
    2. Pokud jediná svítící LED je červená, jedná se o bázi NPN tranzistoru, je-li tato svítící LED zelená, jedná se o bázi PNP tranzistoru.
   4. Nyní rozepnu spínač u konektoru, kde svítí pouze jedna LED, která mi určila, že se jedná o bázi tranzistoru a typ PNP nebo NPN.
    U dvou zbývajících konektorů, kde doteď svítily obě LED se rozsvítí pouze jediná, a ta jež mi určila bázi tranzistoru úplně zhasne.
   1. Pokud byl tranzistor určen v kroku 3 jako NPN, tak mu svítí zelená LED u emitoru a naopak červená LED u kolektoru.
   2. Pokud byl tranzistor určen v kroku 3 jako PNP, tak mu svítí zelená LED u kolektoru a naopak červená LED u emitoru.

 

Jak již bylo naznačeno výše, pokud měřím výkonový tranzistor s nízkým ziskem, LED budou svítit velmi slabě nebo vůbec.
V tomto případě je třeba ještě sepnout tlačítko Tl2, tím překlenu rezistory R4, R5 a R6 a budu moci určit konektory i u těchto tranzistorů.

V testeru můžeš vyzkoušet i diody, a to takto:

   1. Připojím konektory diody libovolně ke dvěma ze tří zdířek.
   2. Sepnu všechny spínače S1, S2 a S3.
   3. Sepnu tlačítko TL1.
    1. Pokud je dioda v pořádku, rozsvítí se jedna červená LED a jedna zelená LED.
   4. Červená LED určuje, že konektor diody je anoda.
   5. Zelená LED určuje, že konektor diody je katoda.

Tento tester pinů tranzistoru je dobře použitelný hlavně u tranzistorů v plastovém pouzdře. U tranzistorů v pouzdře TO3 lze Bázi, Emitor a Kolektor snadno odvodit.

Nicméně je to velmi užitečná pomůcka, kterou poměrně často využívám. Lze jej využít u většiny druhů tranzistorů.

soupis součástek -- tester tranzistorů

značkahodnotapoznámka
R1, R2, R3, R1010k0,25W
R4, R5, R6100k0,25W
R7, R8, R922k0,25W
C1, C2, C3100nF63V - polyester nebo keramický
C447uF25V - elektrolytický
LED1, LED3, LED55mm červená
LED2, LED4, LED65mm zelená
IO14011
IO24016nebo 4066
S1, S2, S3spínačtlačítkový nebo páčkový
Tl1, Tl2tlačítkospínací tlačítko bez aretace
Zd1, Zd2, Zd3zdířkypro vsunutí konektorů tranzistoru
Bat9V9V baterie

Náčrt možného uspořádání přední strany krabičky testeru

Pozor: Při testování tranzistorů typu Darlington je výsledek testování trochu jiný. Báze tranzistoru bude určena správně, stejně tak i typ. Nicméně opačně budou zobrazeny konektory emitoru a kolektoru. Tedy pokud byl tranzistor určen jako NPN, konektor se svítící zelenou LED bude nyní kolektor (ne emitor) a konektor se svítící červenou LED bude naopak emitor (a ne kolektor). A u tranzistoru PNP bude konektor se svítící zelenou LED emitor (ne kolektor) a konektor se svítící červenou LED bude kolektor (ne emitor).

ok1msi