Pro ověření funkce jednoduchého blikače (oscilátoru) můžeme sestavit některé ze zapojení uvedených v tomto článku. Všechna zapojení využívají tranzistory C945 (nebo obdobné), a jsou velmi jednoduchá.

Read More