Elektronik blok -- OK1MSI

HAM radio a elektronika

Světelný senzor s LM358

Světelný senzor nazvaný soumrakový spínač jsem tu už jednou popisoval, ale řídily ho dva tranzistory. Tato verze velmi jednoduchého světelného senzoru je založena na operačním zesilovači LM358.

Základem obvodu je integrovaný obvod LM358, což je operační zesilovač, který má pracovní rozsah napětí od 3V do 32V. Takže je vhodný pro spolupráci s většinou mikro-kontrolérů, které pracují na napětí 5V nebo 3,3V.

Vnitřní uspořádání LM358

Další důležitou součástkou je foto-rezistor LDR. Můžeme zde použít v podstatě kterýkoliv. Třeba ten od Tesly, který je za cca 47,-Kč. Foto-rezistor je součástka, která mění svůj odpor v závislosti na množství na něj dopadajícího světla. Čím méně světla na foto-rezistor dopadá, tím větší má odpor. A naopak.

Světelný senzor – schéma zapojení

Jak je vidět ze schématu, jedná se o velice jednoduchý obvod napájený napětím 5V. LDR (Sen1) je připojen na neinvertující vstup operačního zesilovače a když na něj dopadá světlo, otevře obvod a LED se rozsvítí.

Citlivost nastavujeme pomocí potenciometru (trimru) Pot1.

Místo LEDky můžeme připojit ovládací obvod relé, které nám může spínat nějaký další obvod apod.

Zkušební zapojení – obvod sepnutý (LED svítí)

Zkušební zapojení – obvod přerušený (LED nesvítí)

soupis součástek -- světelný senzor s LM358

značkahodnotapoznámka
IO1LM358operační zesilovač
R1R330
R210k
Pot110kpotenciometr nebo trimr
Sen1LDR 07-10foto-rezistor Tesla, nebo nějaký obdobný
LED1LEDjakákoliv zelená nebo červená LEDka

Já momentálně nemám pro tento obvod praktické využití, tak jsem ho zkušebně zapojil jenom na NKP (nepájivém kontaktním poli).

Ještě mě napadlo několik dalších obvodů, kde by šlo operační zesilovač LM358 použít. Ale to zas někdy jindy 🙂

ok1msi