Elektronik blok -- OK1MSI

HAM radio a elektronika

Pohasínající LED

A máme tu další aplikaci LED světýlek. Zde můžu použít přímo LED pásky, které na střídačku budou pohasínat a zase se rozsvěcovat. S drobnou úpravou je to možné použít i jako světýlka na vánoční stromeček a podobně.

Obvod je jednoduchý a je napájen 9V baterií. Nebo lze použít zdroj dávající =9V napětí nebo i vyšší – viz dále.

Schéma obvodu

Obvod pracuje se dvěma LED pásky v „pulzujícím“ módu, tedy jeden LED pásek se zapne a pomalu se rozsvěcí, zatímco druhý LED pásek se postupně zhasíná, až zhasne docela. A tak pořád dokola.

Každý pásek může být tvořen 2 až 5 LED s napájecím napětím 9V.

Oba operační zesilovače v IO1 generují trojúhelníkové vlny. Stoupající a klesající napětí, vycházející z výstupu na pinu 7 z IO1 pohání dva vzájemně se doplňující okruhy.  Zde tranzistory T1, T2, T5 a T6 dávají konstantní proud 10mA a tranzistory T3 a T4 jsou řídící.

Rezistory R4 a R5 spolu s kondenzátorem C1 tvoří časovač. Interval je možno měnit změnou hodnot rezistoru R4 a trimru R5.

Trimry R7 a R8 mění jas LED.

Pokud nechci použít trimry, je možno změnit obvod následujícím způsobem. Rezistory budou mít následující nové hodnoty R4 – 3M9, R9 a R13 – 47k a trimry nahradím propojkou.

Je také možné použít namísto 9V baterie zdroj napětí. Když do obvodu pustím 12V můžu použít LED pásky se 6 LED. A když připojím 15V napětí, může na pásku být až 7 LED. V tomhle případě ale musí trimry R7 a R8 mít nově odpor 100k.

S obvodem se nechá krásně čarovat. A hodí se skvěle jako např. vánoční výzdoba. Tak s chutí do toho.

soupis součástek -- pohasínající LED

značkahodnotapoznámka
R1, R24k70,25W
R322k0,25W
R41M0,25W
R52M20,25W uhlíkový trimr
R6, R10, R11, R14, R1510k0,25W
R7, R847k0,25W uhlíkový trimr
R9, R1327k0,25W
R12, R1656R0,25W
C11uF63V - polyester
C2100uF25V - elektrolytický
LED1 – LED45mm nebo 3mmLED
IO1LM358duální operační zesilovač
T1, T2, T4BC327PNP tranzistor – 45V 800mA
T3, T5, T6BC337NPN tranzistor – 45V 800mA
Sp1spínačpáčkový spínač
Bat19V9V baterie
ok1msi