Elektronik blok -- OK1MSI

HAM radio a elektronika

LED blikače ovládané tranzistory

Pro ověření funkce jednoduchého blikače (oscilátoru) můžeme sestavit některé ze zapojení uvedených v tomto článku. Všechna zapojení využívají tranzistory C945 (nebo obdobné), a jsou velmi jednoduchá.

Střídavé blikání 2 LED

Tento obvod je možné využít pro vytvoření signalizace železničních přejezdů u modelové železnice. LED blikají střídavě. Obvod je napájen ss napětím 9 až 12V.

Jak je vidět ze schématu, obvod je velmi jednoduchý. Změnou kapacity kondenzátorů C1 a C2 docílíme jiného intervalu v blikání LED.

Soupis součástek je v tabulce na konci článku.

Blikání jedné LED

Zde bliká pouze jedna LED. Obvod je téměř stejný jako předchozí. Liší se pouze hodnotami rezistorů a kondenzátoru. Nicméně tento typ oscilátoru je nestabilní, ale pro účel pokusu poslouží dobře.

Soupis součástek opět v tabulce na konci článku.

Střídavé blikání více LED

Přidáním PNP tranzistoru do předchozího obvodu zajistíme, že výstup oscilátoru není závislý na množství LED.

Pokud stejným způsobem připojíme další PNP tranzistor a skupinu LED k tranzistoru T1, budou skupinky LED blikat opět střídavě, jako u prvního obvodu.

Namísto LED můžeme připojit ovládací obvody relé a využít tak obvody k přerušování větších světel, např. v autě apod.

soupis součástek -- blikace ovladane tranzistory

značkahodnotapoznámka
Součástky pro první obvod
R1, R3470k
R2, R41k
C1, C24,7uF
T1, T2C945nebo 2N2222 a MPS2222A
LED1, LED2LED5mm LED
Součástky pro druhý obvod
R1, R3470k
R23,3k
R41k
C14,7uF
C21uF
T1, T2C945nebo 2N2222 a MPS2222A
LED1LED5mm LED
Součástky pro třetí obvod
R1, R3330k
R2, R410k
R54,7k
R6, R7330R
C1, C24,7uF
T1, T2C945nebo 2N2222 a MPS2222A
T3A733
LED1 - LED6LED5mm LED
ok1msi