Elektronik blok -- OK1MSI

HAM radio a elektronika

Jednoduchý tester Zenerových diod

Nedávno jsem objevil v nejspodnější zásuvce zásobu „vytěžených“ Zenerových diod. Potřeboval jsem ověřit, že jsou funkční a použitelné. Proto jsem zapátral a objevil velmi jednoduchý tester Zenerových diod, který lze snadno postavit ze šuplíkových součástek.

Jednoduchý obvod zahrnuje časovač NE555, malý transformátor pro vytvoření vysokého napětí – díky němu lze testovat Zenerovy diody do napětí 50V =, a pár dalších součástek.

Časovač 555 je zapojen v astabilním režimu. Z jeho výstupu je napájen malý audio transformátor (např. LT700), který má primární impedanci 1k a sekundární 8 ohmů, a je zapojen v opačném směru (sekundár jde na výstup časovače). Tím se na jeho výstupu získá cca 120 voltů. Toto napětí je vyhlazeno diodou D1 a kondenzátorem C3, který musí být dimenzován na napětí 150V =.

Testovanou Zenerovu diodu měříme multimetrem, který je nastaven na měření stejnosměrného napětí (viz schéma).

Přepínačem Pr1 měníme zatěžovací proud, a to buď 1 mA, nebo 2 mA stejnosměrných. Pokud je dioda v pořádku, naměříme na voltmetru zatěžovací stejnosměrné napětí.

soupis součástek -- tester Zenerových diod

značkahodnotapoznámka
R12,2k
R282k
R322k
R410k
C14,7n
C24,7u
C32,2u150V=
TR1LT700audio transformátor
D11N4004
IONE555
Bat9V9V baterie

Schéma testeru Zenerových diod s připojeným multimetrem

ok1msi